pytanie problemowe do wykładu oddychanie za 50 punktów

Jak zmieni się udział alternatywnej drogi oddechowej w oddychaniu rośliny poddanejj działaniu stresu niedoboru fosforu i dlaczego?

odpowiedź przeslij na adres agnieszka_gniazdowska@sggw.pl po jej podpisaniu swoim imieniem i nazwiskiem