Pytanie problemowe do wykładu transport i dystrybucja asymilatów (nieobowiazkowe) za 50 punktów

Opened: piątek, 1 kwietnia 2011, 11:40
Due: piątek, 8 kwietnia 2011, 12:40

Porównaj transport ksylemowy i floemowy w roślinach wypełniając tabelę cechami wybranymi z podanych propozycji.

Cecha tkanek przewodzących

Wartość cechy do wyboru

Transport floemowy

Transport ksylemowy

Rodzaj elementów przewodzących

naczynia,

rurki sitowe z komórkami towarzyszącymi, cewki, komórki sitowe

 

 

Stan fizjologiczny komórek

żywe, martwe

 

 

Specjalne przystosowania anatomiczne

Zanikanie jądra, wzmocnienia ligniną, jamki w ścianach bocznych, komórki towarzyszące,

 

 

Główny organ zaopatrujący w transportowane związki

korzeń, w pełni rozwinięty liść

 

 

Kierunek transportu

w górę, w dół

 

 

Stężenie roztworu w tkankach przewodzących

duże(200mg/ml), małe(1mg/ml)

 

 

Rodzaj transportowanych związków

woda, cukry, kwasy organiczne, kwasy nukleinowe, dużo/mało aminokwasów, dużo/mało jonów soli mineralnych, regulatory wzrostu, ATP i Pi, wirusy

 

 

Ciśnienie

nadciśnienie, podciśnienie, ciśnienie normalne

 

 

Szybkość przepływu roztworu

duża (1-10m/h)

mała (0,5-1,5m/h)

 

 

Rola fizjologiczna

Przewodzenie wody i soli mineralnych, przewodzenie produktów fotosyntezy, podtrzymywanie struktur roślinnych, transport hormonów i innych makromolekuł sygnalnych

 

 

Prześlij na adres <font face="Times New Roman">anna_dzierzynska@sggw.pl</font> po podpisaniu pracy