zadanie rachunkowe do wykładu odżywianie mineralne 1 za 50 punktów

Opened: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 12:00
Due: niedziela, 17 kwietnia 2011, 11:55
 
?Oblicz, ile ton suchej masy wytworzonej przez rośliny strączkowe zużywane jest przez brodawki z bakteriami brodawkowymi wiedząc, że na wytworzenie brodawek i wiązanie N2 przez bakterie zużywane jest średnio 20% wyprodukowanych asymilatów. Plon nasion z 1 ha wynosi 2 tony suchej masy i stanowi 35% masy całych roślin tzn. współczynnik plonowania rolniczego HI wynosi 0,35.
Rozwiązanie prześlij na adres anna_dzierzynska@sggw.pl
 po podpisaniu rozwiazania