Zadanie problemowe do wykładu odżywianie mineralne 3 (nieobowiązkowe) za 50 punktów

Opened: piątek, 15 kwietnia 2011, 11:55
Due: piątek, 6 maja 2011, 12:55

Zastanów się,  jakimi sposobami można zmniejszać szkodliwe skutki zasolenia gleby solą NaCl, używaną do usuwania zimowej śliskości ulic.