Zadanie problemowe do wykładu odżywianie mineralne 3 (nieobowiązkowe) za 50 punktów

Zastanów się,  jakimi sposobami można zmniejszać szkodliwe skutki zasolenia gleby solą NaCl, używaną do usuwania zimowej śliskości ulic.