zadanie problemowe do wykładu wzrost i rozwój wegetatywny za 50 punktów

Zadanie problemowe do wykładu wzrost i rozwój wegetatywny ?fotomorfogeneza

Na rysunku przedstawiono fotomorfogenetyczny wpływ promieniowania świetlnego na wzrost roślin w zacienieniu pod baldachimem liści.

Wiedząc, że liście pochłaniają promieniowanie o długości fali R (660nm) a przepuszczają  promieniowanie o długości fali FR (730nm) oraz, że fitochrom FR po pochłonięciu promieniowania o długości fali FR przekształca się w fitochrom R, wykonaj zadanie:

Opisz osie wykresu, wstawiając poniżej odpowiednią literę A lub B:

względne tempo wydłużania łodygi?..

stosunek R/FR w dochodzącym świetle??.

Opisz krzywe z wykresu, wstawiając poniżej odpowiednią cyfrę 1 lub 2:

gatunek światłożądny???..

gatunek cienioznośny ???.

Opisz stopień zacienienia  wstawiając poniżej odpowiednią literę c lub d:

warunki silnego zacienienia???.

warunki słabego zacienienia???

Przypisz stan fotostacjonarny rośliny [fitochrom FR/ fitochrom całkowity FR i R] do warunków świetlnych, wstawiając poniżej odpowiednią wartość 0,2 lub 0,8:

warunki braku zacienienia???

warunki silnego zacienienia???.

Przypisz podane gatunki roślin - szczyr trwały(Mercurialis perennis) i starzec zwyczajny (Senecio vulgaris)do ich naturalnych warunków wzrostu,  wstawiając nazwę gatunku poniżej:

gatunek światłożądny???..

gatunek cienioznośny ???.

Rysunek znajdziesz w osobnym pliku

Odpowiedź przeslij na adres anna_dzierzynska@sggw.pl