zadanie problemowe do wykładu wzrost i rozwój generatywny (nieobowiązkowe) za 50 punktów

Pytanie problemowe do wykładu wzrost i rozwój generatywny

Wiesz, że rośliny dnia krótkiego RDK zakwitają po indukcji kwitnienia przez krótki i krótszy od progowego fotoperiod a rośliny dnia długiego RDD zakwitają po indukcji kwitnienia przez długi i dłuższy od progowego fotoperiod. Zaznacz w tabeli znakiem plus zakwitanie a znakiem minus brak zakwitania roślin RDK i RDD w podanych warunkach a następnie uzupełnij wniosek.

Warunki

RDK

 

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek:

Rośliny dnia krótkiego to inaczej rośliny ?????..nocy

Rośliny dnia długiego to inaczej rośliny ??????nocy.

Pelna tabelę znajdziesz w osobnym pliku.

odpowiedz przeslij do

anna_dzierzynska@sggw.pl