sprawdzian 2 z ćwiczeń (oddychanie i żywienie mineralne)

ocena w dzienniku ocen