końcowe zaliczenie ćwiczeń

z uwzględnieniem pracy na platformie