sprawdzian 1 z ćwiczeń ( gospodarka wodna, barwniki, fotosynteza)

ocena w dzienniku ocen