zadanie problemowe do wykładu spoczynek roślin i stresy termiczne 9nieocowiązkowe) za 50 punktów

Opened: piątek, 20 maja 2011, 12:00
Due: czwartek, 9 czerwca 2011, 11:55

Zadanie problemowe do wykładu spoczynek roślin i stresy termiczne (nieobowiązkowe) za 50 punktów.

Ilość ciepła w danym momencie opisywana jest przez temperaturę. Ilość ciepła w okresie czasu może być opisana przez jednostki ciepła. Jednostki ciepła wpływające na wzrost roślin jako stopnio-jednostki wzrostu (GDUs growing degree units) lub stopnio-dni wzrostu (GDDs growing degree days) oblicza się wg wzoru:

 

 dzienne max temperatury ? dzienne min temperatury                                                  

GDUs (GDDs) =---------------------------------------------------------------- - Tp = Tx ? Tp

2

gdzie    Tx- średnia temperatura dobowa

Tp- minimalna temperatura progowa wzrostu

Suma stopnio-dni (suma temperatur efektywnych) od siewu do zbioru kukurydzy wynosi średnio w Polsce dla odmian: wczesnych - 985,  średnio-wczesnych ? 1005,  a średnio-późnych 1020. Natomiast  suma stopnio-dni (suma temperatur efektywnych) od siewu do wschodów dla wszystkich odmian wynosi  37 (źródło: Acta Agrophysica, 2008, 12(2), 327-336). Na rozwój liści (od pierwszego do dwunastego liścia) potrzeba 27 stopnio-dni na każdy liść, a  na rozwój kolejnych liści po 10 stopnio-dni na każdy liść.

Dzienna temperatura minimalna wzrostu kukurydzy wynosi 10°C, a dzienna temperatura maksymalna wzrostu kukurydzy wynosi 30°C. Jeżeli dzienna temperatura maksymalna przekracza limit30°C, w  obliczeniach stopnio-dni uwzględnia się jako temperaturę maksymalną dzienną 30°C (ponieważ powyżej tej temperatury tempo wzrostu maleje). Jeżeli dzienna temperatura minimalna jest niższa od 10°C, w  obliczeniach stopnio-dni uwzględnia się jako temperaturę minimalną dzienną 10°C (ponieważ poniżej tej temperatury tempo wzrostu maleje).

 

Korzystając z danych zamieszczonych w Tabeli oblicz i określ:

a)      stopnio-dni dla dnia 15 kwietnia, w którym maksymalna temperatura wynosiła 15°Ca  minimalna  5°C

b)      stopnio-dni dla dnia 15 czerwca, w którym maksymalna temperatura wynosiła 35°Ca  minimalna 25°C.

c)      termin wschodów kukurydzy zasianej 30 kwietnia, w podanych warunkach termicznych

d)      fazę rozwojową kukurydzy  21 maja

Warunki termiczne w Tomaszowie Lubelskim w 2010 rokuhttp://www.etomaszow.org.pl/meteo/index.php?archiv

Data

Temp maksymalna dnia

Temp minimalna nocy

2010-04-30

16,4

14,9

2010-05-01

24,5

13,7

2010-05-02

24,3

12,8

2010-05-03

21,0

11,9

2010-05-04

17,8

11,3

2010-05-05

13,9

9,3

2010-05-06

20,5

9,3

2010-05-07

17,2

11,5

2010-05-08

17,6

11,4

2010-05-09

17,8

9,7

2010-05-10

21,4

10,5

2010-05-11

22,2

12,2

2010-05-12

14,2

10,0

2010-05-13

15,4

13,7

2010-05-14

18,3

13,3

2010-05-15

23,7

9,1

2010-05-16

15,6

13,5

2010-05-17

21,1

8,1

2010-05-18

23,3

11,7

2010-05-19

21,0

10,7

2010-05-20

19,8

11,5

2010-05-21

22,5

8,5

Wyniki, podpisane wewnątrz pliku imieniem i nazwiskiem,  prześlij na adres anna_dzierzynska@sggw.pl