Ćwiczenie 1

Wykorzystując zamieszczone fotografie na podstawie właściwych objawów chorobowych oraz oznak etiologicznych podaj:
  • Nazwę czynnika sprawczego
  • Zakwalifikuj czynnik sprawczy zgodnie z zasadami systemu taksonomicznego podanymi na ćwiczeniach
  • Podaj nazwę choroby
  • Opisz właściwe objawy chorobowe widoczne na roślinie porażonej przez patogena
  • Opisz i narysuj oznaki etiologiczne widoczne na roślinie porażonej przez patogena
  • Przedstaw cykl rozwojowy czynnika sprawczego, zwracając uwagę na formę i miejsce zimowania oraz sposób w jaki dochodzi do infekcji pierwotnej i infekcji wtórnej
  • Zaproponuj metody ochrony roślin przed chorobą wywołaną przez ustalonego patogena z uwzględnieniem integrowanych programów ochrony roślin
Patogeny do identyfikacji zamieszczono na fotografiach 1, 2
Pomocne w odpowiedzi na zadanie będą wykłady 1 i 3.

FOTOGRAFIE