Ćwiczenie 3

Wykorzystując zamieszczone fotografie na podstawie właściwych objawów chorobowych oraz oznak etiologicznych podaj:
  • Nazwę czynnika sprawczego,
  • Zakwalifikuj czynnik sprawczy zgodnie z zasadami systemu taksonomicznego podanymi na ćwiczeniach,
  • Podaj nazwę choroby,
  • Opisz właściwe objawy chorobowe widoczne na roślinie porażonej przez patogena,
  • Opisz i narysuj oznaki etiologiczne widoczne na roślinie porażonej przez patogena,
  • Przedstaw cykl rozwojowy czynnika sprawczego, zwracając uwagę na formę i miejsce zimowania oraz sposób w jaki dochodzi do infekcji pierwotnej i infekcji wtórnej.
Patogeny do identyfikacji:
cw