Ochrona przyrody wykład ppt

W tzw. odpowiednim czasie zamiast tego pliku pojawi się wykład w formie paczki SCORM. Do tego czasu mogą Państwo korzystać z prezentacji.

Mogą sobie Państwo ten plik skopiować, ale nie wolno go Państwu udostępniać tzw. osobom trzecim.