Życzenia i zażalenia

Wolny słuchacz

Wolny słuchacz

Napisane przez: Jerzy Kmieć ( )
Liczba odpowiedzi: 1

Nie jestem uczestnikiem żadnego kursu, czy jest możliwość korzystania z Waszych kursów. czy są one udostępniane?

kj111.