Życzenia i zażalenia

Zły tryb studiów

 
Picture of Izabela Witan
Zły tryb studiów
by Izabela Witan - poniedziałek, 5 listopad 2018, 9:32
 
Jestem studentką studiów niestacjonarnych, wydaje mi się, że wpisałam złe hasło do kursu Statystyka i Informatyka stosowana 19, przez co w systemie widnieję jako studentka stacjonarna. Czy jest szansa wycofać się z kursu i ponownie się zalogować, ewentualnie zmiany trybu ze stacjonarnych na niestacjonarne? Mam do zrobienia zadanie ograniczone czasowo.