Życzenia i zażalenia

Quiz

Quiz

von Arkadusz Orzechowski -
Anzahl Antworten: 1

Sprawa pilna! Brak możliwości utworzenia testu (quiz) z przedmiotu Pathophysiology (FVM, semestr 5) na platformie Moodle.