use Perl::Forum;

plusy

plusy

by Adam Kępka -
Number of replies: 0
a co z plusami z zajęć? czy one będą wpływać na ocenę?