Zawiadomienia i ogłoszenia

Cykl szkoleń dla wykładowców akademickich

Cykl szkoleń dla wykładowców akademickich

by Administrator Moodle -
Number of replies: 0
Zapraszamy Państwa na szkolenia dla wykładowców akademickich, którzy chcieliby w najbliższej przyszłości aktywnie wykorzystywać Internet w pracy dydaktycznej. Zaprezentujemy narzędzia informatyczne o różnym stopniu trudności: łatwiejsze, dostępne dla osób mniej obytych z technologią i trudniejsze, dla zaawansowanych (lub tylko śmiałych) użytkowników. Proponujemy przegląd różnych możliwości pozostawiając Państwu wybór, które z nich będą najlepiej dostosowane do wykładanych przedmiotów.

Szkolenia obejmują trzy obszary tematyczne:

 1. E-learning w strukturach środowiska akademickiego, czyli informacje o tym:

  • czym e-learning jest (lub nie jest),
  • jak wpisuje się w metodologię kształcenia akademickiego,
  • jak jest realizowany na świecie,
  • jak wygląda rozwój e-learningu w Polsce,
  • jakie są doświadczenia innych uczelni,
  • czego od e-learningu możemy oczekiwać we własnej pracy dydaktycznej,
  • jakie są problemy organizacyjne, z którymi należy się liczyć przy planowaniu e-learningowego wspierania zajęć dydaktycznych.

 2. Narzędzia do tworzenia kursów e-learningowych, czyli informacje o tym:

  • jakich narzędzi można korzystać tworząc materiały dla studentów,
  • jakie formy można tworzyć przy użyciu takich narzędzi jak: Xerte, eXe, udutu, Articulate, captivate i Raptivity,
  • jak sprawnie posługiwać się tymi narzędziami.

 3. E-learning jako element warsztatu dydaktycznego nauczyciela akademickiego, czyli informacje o tym:

  • jak zaplanować i zrealizować e-learningowe wspomaganie procesu dydaktycznego dla różnych przedmiotów o charakterze teoretycznym i praktycznym, w trybie audytoryjnym i laboratoryjnym,
  • jak poradzić sobie z trudnościami technicznymi, mentalnymi i organizacyjnymi, które pojawiają się po stronie wykładowców i studentów,
  • w jaki sposób zorganizować sobie wsparcie i pomoc techniczną,
  • jak konstruować program zajęć z uwzględnieniem wsparcia e-learningowego (blended learning),
  • jak prowadzić grupę, z którą pracujemy w tak zróżnicowany sposób,
  • jak zorganizować środowisko edukacyjne z udziałem kilku grup,
  • jak pisać scenariusze i współpracować z osobami zapewniającymi pomoc techniczną w tworzeniu materiałów edukacyjnych,
  • jaki typ materiałów (forma przekazu) przydaje się do realizacji wybranych treści,
  • jakie zasady trzeba uwzględnić, aby dobrze zaplanować proces, a jeszcze lepiej go zrealizować
  • a także informacje o wielu różnych problemach metodycznych i technicznych, z którymi stykamy się w e-learningu.

I najważniejsze: jak zmniejszyć niepokój, że coś się nie uda!

Każdy z opisanych obszarów tematycznych tworzy 14 godzinny blok. Tematy realizowane są przemiennie, tak aby można było jednocześnie:

 • śledzić sposób konstruowania struktury metodycznej,
 • obserwować wykorzystanie do tego konkretnych narzędzi,
 • analizować skuteczność dydaktyczną planowanych działań.

Uczestnicy będą mieli okazję praktycznie zastosować te informacje tworząc własne materiały, które wykorzystają w kolejnym roku akademickim. Uzyskają w tej pracy pomoc ze strony osób prowadzących zajęcia, jak też i pomoc ze strony realizatorów projektu.

Więcej informacji o szkoleniach na stronie projektu http://elearn.sggw.pl/?cat=4