use Perl::Forum;

print start_html();

print start_html();

by Łukasz Nowakowski -
Number of replies: 1

Czy jest możliwość zmiany deklaracji <!DOCTYPE> przez dodanie odpowiednich argumentów do funkcji z tematu? Czy muszę to sobie ręcznie wpisać? Tak z ciekawości się pytam, bo nie chcę robić xml'a, wystarczy mi html 4.01 Uśmiech

Taka moja odchyłka w kwestii standardów html Puszczenie oczka

In reply to Łukasz Nowakowski

Odp: print start_html();

by Marian Rusek -
To nie XML tylko XHTML!!!!

Poza tym wystaczy przeczytać manual. Np. pod linuksem

perldoc CGI

daje

       -no_xhtml
           By default, CGI.pm versions 2.69 and higher emit XHTML
           (http://www.w3.org/TR/xhtml1/).  The -no_xhtml pragma disables this
           feature.  Thanks to Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr> for
           this feature.