Zawiadomienia i ogłoszenia

Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 18 listopada 2010, Warszawa

 
Obraz Kinga Szwed
Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 18 listopada 2010, Warszawa
Napisane przez: Kinga Szwed ( środa, 6 październik 2010, 21:18 )
 

VII Konferencja

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
18 listopada 2010 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematy przewodnie Konferencji:

  • miejsce edukacji w procesie rozwoju społeczeństwa wiedzy,
  • rola e-edukacji w kształtowaniu nowoczesnego szkolnictwa,
  • możliwości pozyskiwania środków na finansowanie nowatorskich działań edukacyjnych,
  • narzędzia rozwoju e-learningu w kształceniu formalnym i nieformalnym,
  • metody i środki dydaktyczne służące e-edukacji,
  • projekty, studia przypadków, dobre praktyki.
Więcej informacji: http://www.e-edukacja.net/index.php?DOC=send&act=send_form