use Perl::Forum;

Praca domowa

Praca domowa

by Ewa Kawęcka -
Number of replies: 0
A oto informacje, które miałam objaśnić Szeroki u¶miech
W języku Perl wyróżniamy następujące zmienne predefiniowane:

$_ - jest to domyślny argument funkcji, w przypadku gdy jest ich więcej zapisują się w tablicy @_.

@ARGV - Jeżeli skrypt zostanie uruchomiony z dodatkowymi parametrami, są one zapisywane na kolejnych miejscach w globalnej tablicy @ARGV. Można się do niej odwoływać tak jak do zwykłych tablic.
PS. Do osób, które nie chodzą ze mną na ćwiczenia: przepraszam za ten spamPuszczenie oczka