Życzenia i zażalenia

Nie otwiera się okno do przesłania pracy domowej!

Nie otwiera się okno do przesłania pracy domowej!

by Deleted user -
Number of replies: 0
Nie otwiera się okno do przesłania pracy domowej. Wyświetla się strona, ale nie ma możliwości wybrania >>Przeglądaj<< i załadować pliku, bo nie ma tego polecenia!