use Perl::Forum;

błąd w skrypcie pańswa

błąd w skrypcie pańswa

by Marian Rusek -
Number of replies: 0
Już wiem czemu nie działał skrypt, który pisaliśmy podczas ćwiczeń. Błąd polegał na przypisaniu wartości zwracanej przez funkcję chomp. Poprawnie listę państw czyta się następująco:

@panstwa = <STDIN>;
chomp(@panstwa);
print "@panstwa";