Zawiadomienia i ogłoszenia

Konferencja: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada 2011, Kraków

Konferencja: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 17 listopada 2011, Kraków

от Пользователь удален -
Количество ответов: 0

VIII Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższy

17listopada 2011

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Konferencja skierowana jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich, środowisk biznesowych i organizacji zainteresowanych rozwojem e-learningu w Polsce. Do tej pory w trakcie corocznych spotkań skupiano się przede wszystkim na podstawach metodycznych i organizacyjnych e-learningu, tworzeniu wirtualnych uczelni, jakości nauczania przez internet, tworzeniu się społeczeństwa informacyjnego. Poruszano także kwestie związane z wykorzystaniem technologii Web 2.0. i związanych z tym konsekwencji społecznych.
W tym roku organizatorzy chcą się bliżej przyjrzeć rozwojowi e-learningowi w Polsce i na świecie oraz zagrożeniom związanym z cyberprzestrzenią.
Tematy przewodnie tegorocznej konferencji: nowe uwarunkowania dla szkolnictwa wyższego; edukacja wobec zagrożenia wykluczeniem cyfrowym; światowe trendy w rozwoju e-learningu; internet społecznościowy, a edukacja; metody i środki dydaktyczne służące e-edukacji; projekty, studia przypadków, dobre praktyki.

Więcej informacji na: http://www.e-edukacja.net/