Życzenia i zażalenia

Limit czasu w teście

Odp: Limit czasu w teście

by Marian Rusek -
Number of replies: 0
Odpowiedzi zapiszą się, ale tylko wtedy, gdy test w momencie wyzerowania zegara był wciąż otwarty w przeglądarce.