use Perl::Forum;

percepcja tekstu w perlu

percepcja tekstu w perlu

by Marian Rusek -
Number of replies: 0
Zgodnie z obietnicą wysyłam program z wczorajszych zajęć [code perl] while(<>) { while(/(\w|[ęłćżźńąóś])+/){ @array = split "", $&; $pierwsza = shift @array; $ostatnia = pop @array; fisher_yates_shuffle( \@array ) if @array > 0; $slowo = join "", @array; print "$`$pierwsza$slowo$ostatnia"; $_ = $' } print "\n" } [/code] i przykładowe efekty jego pracy na tekstach ze strony http://glupie.dowcipy.pl :-) [code text] Pwnea dinyzwzcea miała pisrei reżónj wcśkoelii. Włizęa uzaidł w kinokurse mkrogeo poodukkzlsa... zęjała pezriwse i tecizre msjicee [/code] [code text] Taarifnie do tarczy z porcy, z ogdśolcłei 100 mtórew mjia się z celem [/code] [code text] Robię rnemot i co mine kto sotpka, to pyta: "Jak się pawsuoją rtooby?". A sąkd mam wdieizeć?! Żyice ssaklunee sczytuznch from życia nidgy mine salcejipne nie iatłeenrsowo [/code] [code text] - Co tam słcayhć - Nie wiem. Dawno tam nie błeym [/code] [code text] Pyorchzzdi mąż do dmou i wzdii na sotle wbrotair. Wśłeicky pyta żony - Co to ma zycznać Żona owdpaidoa - Nie Tówj ieenrts [/code] [code text] W Hairlmee pięciu mnruóyzw nłaapdo i zęałczo trsamoić nkcigmeiieeo tyutsrę. Neeiimc zazącł kezrzcyć - Nien, nien Pebizłygro jeszcze crcetzeh [/code] [code text] Sidezi sobie sokra na bzzoire, a tu ngale do brzozy pdocodhzi kowra i zyaczna się wnapsić. Skroa w szoku orubwesje jak korwa skpojinoe sowdai się kłoo niej na gałzęi. Wzcisere pyta kwroę - Krowa, co ty rbiosz - No płzzyarsm sobie weienisk pjeość - mówi korwa - Ty Kwroa... ale to jset brozza, a nie winiśa - Skopo... Wkeinisi mam w scikołzu [/code] Miłej lektury ;-)