General forums

Forum Description Discussions
Wiadomości i ogłoszenia
(w tym miejscu wpisy dodaje tylko wykładowca; nie ma tu miejsca na dyskusje, a jedynie na przekaz ważnych informacji)
3

Learning forums

Topic Forum Description Discussions
Topic 6 Tu projektujemy ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez studenta
Ćwiczenia powinny mieć charakter obligatoryjny. Nie zawsze jednak ich wynik musi być wliczany do oceny końcowej - to zależy od koncepcji autora/wykładowcy przedmiotu.
2