Keskustelun on aloittanut Administrator Moodle

Mono -> using CSharp.Forum; -> projekty zaliczeniowe

Administrator Moodle -
Zaliczenie przedmiotu .NET i C# będzie odbywało się na podstawie wykonanego projektu. Projekty mogą być wykonywane samodzielnie lub w grupach dwuosobowych. Oto propozycje tematów:
  • Strona w ASP.NET przypominająca ten sklep z lodami. Można rozbudować ten prawie gotowy projekt oraz przykłady.
  • Edytor plików graficznych. Można uzupełnić ten program o możliwość wsadowego wykonywania efektów specjalnych (jak w przykładzie) i zaprogramować kilka takich efektów.
  • Prztłumaczenie na język polski menu w przykładach z rozdziału 4 tej książki. Polecane użycie słownika.
Oczywiście ten sam projekt może być wykonywany przez kilka niezależnych zespołów. Aby uzyskać ocenę z egzaminu należy zaprezentować swój projekt prowadzącemu i odpowiedzieć na związane z nim podchwytliwe pytania.