Discussions started by Marian Rusek

A# -> Zawiadomienia i ogłoszenia -> poprawa oceny

by Marian Rusek -
Proszę sprawdzić swoją proponowaną ocenę na koniec w zakładce Oceny. poprawianie oceny jest możliwe na egzaminie ustnym. Chętnych do zdawania go proszę o zapisanie się poprzez link  Zapisy na egzamin ustny Głosowanie. W zależności od liczby zapisanych osób wybierzemy wspólnie ze starostą roku termin podczas sesji - zostanie on ogłoszony na tym forum.

Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń muszą pisać egzamin pisemny za tydzień w sali 3/14 o 10.

A# -> Zawiadomienia i ogłoszenia -> brak zadania domowego

by Marian Rusek -
Z okazji zakończonej już na dobre zimy w tym tygodniu nie będzie zadania domowego. Nadrobimy to w przyszłym tygodniu, kiedy to czekają na Państwa dwa zadania - jedno w formie quizu zaś drugie w formie programu do napisania. Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć wszystkim (a zwłaszcza tym, którzy nie chodzą na wykład Diabełek), że już za dwa tygodnie odbędzie się pierwsze kolokwium. Obejmuje cały materiał przerobiony do tej pory czyli aż do sortowania bąbelkowego włącznie.

P.S. Zamieściłem prezentację i (poprawione Puszczenie oczka) przykłady z ostatniego wykładu.

C -> Co nowego? -> egzamin komisyjny 22 marca

by Marian Rusek -
Dzień dobry,

Według informacji otrzymanych od pana prodziekana Jankowskiego piszą Państwo 22 marca egzamin komisyjny ze wstępu do programowania. Bardzo proszę o powtórzenie materiału z tego kursu (struktur oczywiście nie będzie). Egzamin będzie miał formę quizu w Moodle ocenianego automatycznie. Mam nadzieję, że wszystkim uda się zaliczyć, a jeśli nie, to czeka Państwa dopytka ustna.

Pozdrawiam i życzę powodzenia,

Marian Rusek

P.S. Jeśli ktoś dostał ten post przez przypadek, to przepraszam. Nie wszystkich zdających udało mi się znaleźć w Moodle - proszę o zawiadomienie pozostałych zdających.

perl -> use Perl::Forum; -> percepcja tekstu w perlu

by Marian Rusek -
Zgodnie z obietnicą wysyłam program z wczorajszych zajęć [code perl] while(<>) { while(/(\w|[ęłćżźńąóś])+/){ @array = split "", $&; $pierwsza = shift @array; $ostatnia = pop @array; fisher_yates_shuffle( \@array ) if @array > 0; $slowo = join "", @array; print "$`$pierwsza$slowo$ostatnia"; $_ = $' } print "\n" } [/code] i przykładowe efekty jego pracy na tekstach ze strony http://glupie.dowcipy.pl :-) [code text] Pwnea dinyzwzcea miała pisrei reżónj wcśkoelii. Włizęa uzaidł w kinokurse mkrogeo poodukkzlsa... zęjała pezriwse i tecizre msjicee [/code] [code text] Taarifnie do tarczy z porcy, z ogdśolcłei 100 mtórew mjia się z celem [/code] [code text] Robię rnemot i co mine kto sotpka, to pyta: "Jak się pawsuoją rtooby?". A sąkd mam wdieizeć?! Żyice ssaklunee sczytuznch from życia nidgy mine salcejipne nie iatłeenrsowo [/code] [code text] - Co tam słcayhć - Nie wiem. Dawno tam nie błeym [/code] [code text] Pyorchzzdi mąż do dmou i wzdii na sotle wbrotair. Wśłeicky pyta żony - Co to ma zycznać Żona owdpaidoa - Nie Tówj ieenrts [/code] [code text] W Hairlmee pięciu mnruóyzw nłaapdo i zęałczo trsamoić nkcigmeiieeo tyutsrę. Neeiimc zazącł kezrzcyć - Nien, nien Pebizłygro jeszcze crcetzeh [/code] [code text] Sidezi sobie sokra na bzzoire, a tu ngale do brzozy pdocodhzi kowra i zyaczna się wnapsić. Skroa w szoku orubwesje jak korwa skpojinoe sowdai się kłoo niej na gałzęi. Wzcisere pyta kwroę - Krowa, co ty rbiosz - No płzzyarsm sobie weienisk pjeość - mówi korwa - Ty Kwroa... ale to jset brozza, a nie winiśa - Skopo... Wkeinisi mam w scikołzu [/code] Miłej lektury ;-)