Ogólne cele kształcenia

?         zapoznanie studentów z glebą jako jednym z głównych elementów środowiska przyrodniczego,

?         poznanie gleby jako jednego z niepomnażlnych zasobów ziemskich i spełniającej wiele funkcji głównie jako siedlisko wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt,

?         rozumienie gleby jako podstawowego ogniwa w planowaniu racjonalnego użytkowania przestrzeni produkcyjnej, między innymi przy rejonizacji upraw, układaniu płodozmianów czy doborze technik uprawowych.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49