Uczestnik po zakończeniu kursu zna:

?  genezę gleb i wpływ czynników glebotwórczych na jej właściwości,

? podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb,

? systematykę gleb Polski oraz podstawowe elementy międzynarodowego systemu WRB,

Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:

? wykonać podstawowe analizy właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz prawidłowo    zinterpretować uzyskane wyniki.

? ocenić potencjalną i aktualną żyzności i urodzajność gleb.

? wykonać i prawidłowo opisać profil glebowy, rozpoznać główne typy glebowe oraz zaklasyfikować glebę do klas bonitacyjnych.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49