1. Student, rozpoczynający kurs botaniki, powinien dysponować wiedzą z zakresu liceum, dotyczącą biologii roślin.

2. Konieczna jest umiejętność posługiwania się platformą Moodle, prawidłowego (czyli wybiórczego) korzystania z podręczników akademickich oraz korzystania z zasobów internetu.

3. Absolutnie niezbędna jest umiejętność systematycznej samodzielnej pracy w domu - lub chęć wyrobienia w sobie tej umiejętności ;-)

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49