1. Celem kursu botaniki jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy podstawowej, dotyczącej budowy i funkcjonowania komórki roślinnej, tkanek i organów rośliny. Wiedza ta ma stanowić punkt wyjścia do dalszych studiów w zakresie fizjologii, biochemii i biologii molekularnej roślin. Jednocześnie kurs botaniki ma umożliwić studentom poznanie ewolucji i systematyki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin okrytonasiennych, które są podstawą rolniczej produkcji roślinnej.

2. Wykonywane w czasie ćwiczeń zadania pozwolą studentom na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Celem ćwiczeń z botaniki jest wyrobienie nawyku krytycznej i analitycznej obserwacji świata roślin na różnych poziomach jego organizacji - od komórki do rozróżniania gatunków roślin w terenie.

3. W trakcie kursu jest przewidziane stałe sprawdzanie zdobytej wiedzy. Ma to na celu jej utrwalenie oraz powiązanie wiedzy z różnych "szufladek" botaniki tak, aby w umyśle studenta powstał całościowy i kompletny obraz rośliny i jej funkcjonowania. Ostatecznym celem kursu jest umożliwienie studentowi osiągnięcie takiego stanu, kiedy patrząc na nawet nieznaną mu roślinę, będzie w stanie trafnie przewidywać, jaka jest jej struktura i jakie są jej najważniejsze cechy funkcjonalne.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49