Treści kształcenia przekazywane w trakcie kursu botaniki są zgodne z załącznikiem 99 pt. "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo. A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA" do rozporządzeniem Ministra (...) w odniesieniu do botaniki:

"(...) Treści kształcenia: Budowa komórki roślinnej. Różnicowanie komórek i klasyfikacja tkanek. Ontogeneza okrytozalążkowych - rozwój, budowa oraz funkcje łodygi, liścia i korzenia. Rozmnażanie roślin wegetatywne i generatywne. Modyfikacje i przystosowanie organów. Systematyka roślin. Elementy ekologii, fitosocjologii i ochrony przyrody.(...)"

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49