Zakładamy, że student, który ukończył kurs botaniki:

1. wie, jakie są zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, osobników i populacji roślin; zna systematykę roślin;

2. umie posługiwać się prostym mikroskopem świetlnym, wykonać proste preparaty mikroskopowe, analizować mikroskopowe preparaty anatomiczne i wykonywać rysunki botaniczne, rozpoznawać najbardziej rozpowszechnione gatunki roślin w różnych ekosystemach, posługiwać się kluczem do oznaczania roślin.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49