Podstawowe podręczniki do kursu botaniki w semestrze 2:

1. Szweykowska A, Szweykowski J. 2008. Botanika. Tom 1 Morfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Szweykowska A, Szweykowski J. 2008. Botanika. Tom 2 Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Mowszowicz J. 1980. Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN.

4. Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, PWN.

5. System komputerowego wspomagania identyfikacji roślin z atlasem "Flora ojczysta 2008"

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49