W tej części dowiesz się:

1. Jak dochodzi do przekształcenia się merystemu wegetatywnego pędu w merystem generatywny,

2. Jak z merystemu generatywnego powstają części kwiatu,

3. Jakie elementy występują w kwiecie i jaka jest ich funkcja oraz budowa anatomiczna,

4. Jak przebiega tworzenie gametofitów męskiego i żeńskiego u roślin okrytonasiennych,

 

W tej części przećwiczysz posługiwanie się mikroskopem oraz analizę preparatów mikroskopowych, wykonując następujące zadania:

1. Budowa kwiatu na przykładzie pąka kwiatowego rzepaku.

2. Budowa anatomiczna główki pręcika i zalążni słupka rzepaku.

3. Rozwój nasienia rzepaku - embriogeneza rzepaku i rozwój bielma.

4. Budowa owoców właściwych i rzekomych różnych typów.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49