W tej części kursu botaniki zapoznasz się z:

1. wybranymi zespołami roślinnymi w kraju z uwzględnieniem systematyki fitosocjologicznej; obejrzyj posadowione na platformie filmy

2. aktualnie obowiązującymi podstawami prawnymi ochrony przyrody oraz z formami ochrony przyrody w Polsce.

W tej części kursu botaniki nauczysz się rozpoznawać charakterystyczne cechy wybranych taksonów roślin okrytonasiennych, wykonując następujące zadania:

1. Rozpoznawanie roślin w terenie - zapoznanie się z roślinami zbiorowiska grądowo-łęgowego, roślinnością ruderalną, przydroży i z obrzeża pól uprawnych.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49