Warto zajrzeć na strony pod podanymi linkami :-)
Są tam informacje dla studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy przekazywanej w czasie zajęć.
Materiał ten nie jest objęty żadnymi naszymi testami, zadaniami i sprawdzianami.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpień 2015, 10:49