1. Student, rozpoczynający kurs fizjologii roślin, powinien dysponować wiedzą z zakresu liceum, dotyczącą biologii roślin oraz wiedzą z zakresu botaniki i biochemii z pierwszego roku studiów inżynierskich.

2. Konieczna jest umiejętność posługiwania się platformą Moodle, prawidłowego (czyli wybiórczego) korzystania z podręczników akademickich oraz korzystania z zasobów internetu.

3. Absolutnie niezbędna jest umiejętność systematycznej samodzielnej pracy w domu - lub chęć wyrobienia w sobie tej umiejętnościSzeroki uśmiech

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49