1. Celem kursu fizjologii roślin jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy podstawowej, dotyczącej mechanizmów podstawowych procesów życiowych roślin i ich regulacji. Wpływ czynników endo- i egzogennych na przebieg procesów fizjologicznych prezentowany jest na różnych poziomach organizacji rośliny od molekularnego poprzez komórkowy aż do poziomu całej rośliny. Znajomość przebiegu procesów życiowych roślin w zmiennych warunkach środowiska oraz współzależności pomiędzy procesami fizjologicznymi, umożliwi studentom poznanie potencjalnych możliwości roślin do wytworzenia wysokich ilościowo i jakościowo plonów. Wiedza ta ma stanowić punkt wyjścia do dalszych studiów w zakresie ogólnej i szczegółowej uprawy roślin czy chemii rolnej.

2. Wykonywane w czasie ćwiczeń zadania pozwolą studentom na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Celem ćwiczeń z fizjologii roślin jest zapoznanie studentów z metodami pomiaru podstawowych procesów fizjologicznych oraz oceny wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na przebieg tych procesów.

3. W trakcie kursu jest przewidziane stałe sprawdzanie zdobytej wiedzy. Ma to na celu jej utrwalenie oraz powiązanie wiedzy z różnych działów fizjologii roślin. Ostatecznym celem kursu jest umożliwienie studentowi zrozumienia mechanizmów regulacji podstawowych procesów fizjologicznych oraz powiązań i współzależności pomiędzy nimi.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49