Treści kształcenia przekazywane w trakcie kursu fizjologii roślin są zgodne z załącznikiem 99 pt. "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo. A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA" do rozporządzeniem Ministra ...w odniesieniu do fizjologii roślin:

"...Treści kształcenia: Istota i mechanizmy regulacji podstawowych procesów życiowych roślin uprawnych. Dystrybucja związków odżywczych w roślinach. Wzrost i rozwój roślin. Spoczynek i starzenie. Reakcje roślin na stresy. Interakcje: roślina-środowisko. Rośliny transgeniczne ..."

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49