Student, który ukończył kurs fizjologii roślin:

1.posiada wiedzę o mechanizmach procesów fizjologicznych i  ich regulacji na poziomie komórkowym, tkankowym i całego organizmu zarówno przez czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz rozumie powiązania i współzależności pomiędzy tymi procesami.

2. posiada umiejętność posługiwania się metodami pomiaru parametrów gospodarki wodnej oraz intensywności podstawowych procesów fizjologicznych tj. transpiracja, fotosynteza, oddychanie i badania procesów wzrostu i rozwoju roślin.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49