Na zajęciach stacjonarnych:

  Skrypt SGGW do ćwiczeń 

  Podręczny kalkulator

  Fartuch labolatoryjny

Wyposażenie sali labolatoryjnej: analizatory gazów do pomiaru intensywności fotosyntezy i oddychania, konduktometry, pH-metry, mikroskopy, drobny sprzęt laboratoryjny tj. pipety, biurety oraz szkło laboratoryjne, urządzenia audio-wideo.

Na zajęciach na platformie e-learningowej:

Komputer i dostęp do Internetu.

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49