1. Kopcewicz J., Lewak S., (red). 2002. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Kopcewicz J., Lewak S., (red). 2009. Fizjologia roślin, Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Kozłowska M., (red). 2007. Fizjologia roślin. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań

4. Szweykowska A., 1997. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

5. Starck Z., (red). 2007. Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. Wydawnictwo SGGW, wydanie IV.


Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49