Wszystkie pola informacyjne powyżej i w zjazdach powinny zostać wypełnione przez autorów scenariusza.

Wykładowca może (a nawet powinien) dodawać własne zasoby do sekcji materiałów obowiązkowych lub nieobowiązkowych. Przykład takiego zasobu znajduje się w temacie 1.

Prostą metodą wklejania linków do autorów i wykładowców jest zaznaczenie tekstu wyświetlonego obok zdjęcia użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, skopiowanie go i wklejenie przy edycji nagłówka kursu.
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49