W części zjazdu prowadzonej z platformy dowiesz się w wykładzie gospodarka wodna 1 i 2 o:

      1.   
właściwościach i funkcjach wody w komórce

2.     roli akwaporyn w transporcie wody

3.     osmotycznym transporcie wody    

4.     mechanizmach międzykomórkowego transportu wody

5.     pobieraniu i bliskim transporcie wody w roślinie

6.   rodzajach i roli procesu transpiracji

7.   dalekim biernym transporcie wody

8.   paciu korzeniowym, płaczu roślin i gutacji

9.   dalekim aktywnym transporcie wody w roślinie

10. regulacji ruchów aparatów szparkowych

11.  czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych regulujących natężenie procesów pobierania , transportu i utraty wody

Za przejrzenie wykładu w terminie i wykonanie wszystkich aktywności uzyskasz 10 punktów.

W stacjonarnej części zjazdu w wykładzie gospodarka wodna 3 dowiesz się o:

1.      bilansie wody w roślinie i w agrosystemie,

2.      efektywności wykorzystania wody do produkcji biomasy

3.      reakcji roślin na niedobór i nadmiar wody w glebie

Na ćwiczeniach dowiesz się:

1.      co to jest pęcznienie nasion i jakie są  jego objawy 

2.      co to jest zjawisko osmozy

3.      co to jest potencjał wody i jakie są metody jego pomiaru

4.      jak szybko rośliny pobierają wodę i jak to można zmierzyć

5.      jakie mechanizmy decydują o transporcie wody na dalekie odległości

6.     jak czynniki zewnętrzne wpływają na intensywność transpiracji

wykonując następujące ćwiczenia:

1.      Badanie przyrostu masy i objętości nasion pod wpływem pęcznienia

2.     Obserwacja drzewka osmotycznego z żelazocyjanku miedziowego

3.     Obserwacja działania substancji osmotycznie czynnych na żywą tkankę

4.     Pomiar potencjału wody w tkankach roślinnych na przykładzie bulwy ziemniaka ( metoda objętościowa)

5.     Wpływ temperatury na absorpcję wody przez korzeń marchwi

6.      Oznaczanie absorpcji wody za pomocą potometru Rennera

7.      Demonstracja pobierania wody przez transpirującą roślinę

8.      Badanie wpływu warunków zewnętrznych na intensywność transpiracji

9.    Obserwacja zjawiska gutacji, czyli wykraplania wody przez liście

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49