W każdym zjeździe e-learningowym powinny znaleźć się ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez studenta. Jako przykład w tym bloku tematycznym zamieściliśmy ćwiczenia wykonane przez informatyka w narzędziu autorskim (np. Articulate) i wgrane w postaci wydzielonej paczki SCORM.

Powinna to być paczka wydzielona paczka od paczki wykładowej z uwagi na inny sposób raportowania. W przypadku wykładów aktywność SCORM (i paczka Articulate) ustawione są na raportowanie sytuacji SCOes - ocena zależy od tego czy student przeczytał całość czy część wykładu.

W przypadku ćwiczeń oceną jest suma albo średnia z ocen uzyskanych za zadania z poszczególnych ekranów szkoleniowych. Wymaga to innego przygotowania paczki w Articulate i innego skonfigurowania aktywności w Moodle (w przykładzie poniżej wybrana jest opcja średnia ocena).
Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49