W tej części dowiesz się o:

1.Istocie autotroficznego odżywiania roślin

2.Liściu jako podstawowym organie fotosyntezy

3.Barwnikach fotosyntetycznych

4.Przebiegu i regulacji fazy fotochemicznej fotosyntezy

5.Wykorzystaniu fazy fotochemicznej w wiązaniu węgla, metabolizmie siarki i azotu

6.Przebiegu i regulacji fazy biochemicznej fotosyntezy

7.Lokalizacji, przebiegu, roli fizjologicznej i regulacji natężenia fotooddychania

8.Różnicach morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych w fotosyntezie roślin C3, C4 i CAM

9. Zjawisku efektu cieplarnianego

10.Ochronie aparatu fotosyntetycznego przed stresem nadmiernej radiacji

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49