Pytania problemowe do wykładu dotyczącego fotosyntezy i barwników asymilacyjnych

  1. Zastanów się jakie czynniki środowiskowe sprzyjają intensywnemu fotoddychaniu i dlaczego?
  2. Jaka jest zależność pomiędzy widmem absorpcyjnym barwników fotosyntetycznych a widmem działania fotosyntezy? Czy starzenie się liści ma wpływ na intensywność fazy fotochemicznej fotosyntezy?
  3. Dlaczego niecykliczny transport elektronów w łańcuchu chloroplastowym przedstawia się jako tzw. schemat Z? Z czego wynika jego zygzakowaty kształt?
  4. W słoneczny dzień, można niekiedy dostrzec pęcherzyki gazu uwalniane przez rośliny wodne. O czym świadczy ich obecność i jaki zawierają gaz?

Pytania problemowe do wykładu dotyczącego roślin C3, C4 i CAM

  1. Dlaczego szlak typu CAM jest skutecznym przystosowaniem dla roślin żyjących w suchym klimacie?
  2. Dlaczego u roślin o fotosyntezie C4 nie obserwuje się fotoddychania, albo ma ono bardzo niską wartość?
  3. Jak zmieni się intensywność fotosyntezy siewki fasoli rosnącej w warunkach niskiego natężenia światła PAR (około 100 ?mol m-2s-1) po przeniesieniu jej na światło o natężeniu 450 ?mol m-2s-1. Wytłumacz dlaczego.
  4. Jakie znaczenie ma obecność ksantofili w błonach tylakoidów roślin rosnących w warunkach intensywnego światła PAR?
  5. Dlaczego rośliny C4 rosną dobrze w obecności stężeń CO2, które są niewystarczające do wzrostu roślin C3?

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49